PRAVILNIK O POZAJMICAMA I DONACIJAMA IZ FONDA HSPP-A

Podijeli našu objavu prijateljima

Izvršni odbor HSPP-a ima pravo odluke o raspodjeli financijskih sredstava u visini do 15% vrijednosti fonda sindikata za potrebe:

 • pozajmice
 • donacije
 • sindikalne pomoći članovima sindikata
 • humanitarnu pomoći

Kao polazna odrednica vrijednosti fonda članstva HSPP-a, uzima se kvartalna vrijednost fonda na slijedeće datume:

 • 01. siječanj
 • 01. travanj
 • 01. srpanj
 • 01. listopad

Ukoliko zbog izvanredne situacije potrebna izdvajanja prelaze 15% vrijednosti fonda, veća izdvajanja mora odobriti članstvo sindikata ( 50% + jedan glas članova koji su pristupili glasanju), pri čemu se kao važeće uzima i elektronsko glasovanje u trajanju maksimalno 7 dana.

U vrijednost fonda sindikata ulaze sva novčana sredstva kojima sindikat može raspolagati unutar 24 sata ( uključujući i kratkoročno oročenje sredstava sindikata).

Unutar 15% vrijednosti fonda, maksimalna sredstva koja se mogu odvojiti za pozajmicu članovima sindikata ne smije prelaziti 50% te vrijednosti pri čemu vrijede slijedeća ograničenja:

 • vrijeme pozajmice ne smije prelaziti 12 mjeseci od trenutka isplate pozajmice
 • osoba koja je iskoristila pozajmicu nema pravo tražiti  novu unutar 5 godina od datuma posudbe prve pozajmice
 • osoba koja zahtjeva pozajmicu po prvi puta ima pravo prednosti prilikom određivanja kriterija pozajmice ispred člana sindikata koji je to pravo već koristio
 • pozajmica se ovjerava potpisivanjem već definiranog ugovora od strane predsjednika IO HSPP-a i zajmoprimca u dva primjerka

Za sva financijska izdvajanja navedena u ovom članku, potrebno je izglasavanje nadpolovične večine članova IO HSPP-a.

Sva novčana izdvajanja za predhodno navedeno, moraju biti proknjižena sukladno zahtjevima knjigovodstvenog servisa HSPP-a.

IO HSPP

Zagreb

Prosinac 2012.

Podijeli našu objavu prijateljima
WebMasterHSPP
WebMasterHSPP
Članci: 19